Co je třeba vyřídit před narozením dítěte (co je dobré vědět)

baby-216180

Těhotenství, a zvlášť jeho závěrečná část, by mělo probíhat v duchu příprav na miminko. Zapomínat byste ale neměly ani na sebe. Příchodem miminka se totiž leccos změní.

 • Volba porodnice a dohoda s porodníkem nebo PA
 • Souhlasné prohlášení o otcovství
 • Mateřská dovolená
 • Pediatr
 • Odhlášení rodičovského příspěvku
 • Nahlášení přechodu na mateřskou u dravotní pojišťovny

Volba porodnice a dohoda s porodníkem nebo PA 

Do některých porodnic je třeba se registrovat. Porodnici, kde chcete rodit, si můžete přijít předem prohlédnout (obvykle mají určené „návštěvní hodiny“). Můžete si zvolit svého porodníka nebo porodní asistentku.

Souhlasné prohlášení o otcovství

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, ale otec chce být uveden v rodném listě, je třeba na matrice, v místě trvalého bydliště jednoho z rodičů, vyřídit tzv. „Souhlasné prohlášení o otcovství“.

Doklady potřebné k vyřízení:

 • občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (je-li matka rozvedená, musí od pravomocného rozsudku o rozvodu uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (je-li matka vdova, musí od smrti manžela uplynout více než 300 dnů)

Přiznání se k otcovství je možné udělat před porodem (na matrice) nebo po něm před soudem.

Sepsání prohlášení o určení otcovství ani vystavení nového rodného listu dítěte nepodléhá správnímu poplatku.

Mateřská dovolená a PPM 

Nárok na PPM vyplývá těhotné ženě ze zákona (zákoník práce § 166).

Mateřská ve zkratce

70 % – nejvyšší možný výměr mateřské z denního vyměřovacího základu

28 týdnů – maximální doba trvání mateřské dovolené při narození jednoho dítěte

37 týdnů –  maximální doba trvání mateřské dovolené při narození dvou a více dětí

270 dnů – minimální doba nemocenského pojištění před porodem pro uznání nároku na mateřskou. Bez nemocenského pojištění peněžitou pomoc v mateřství nedostanete. Úlohu peněžité pomoci v mateřství poté přebere rodičovský příspěvek, který žena začne pobírat dnem narození dítěte.

Pediatr a následná péče o novorozence

V porodnici od matky žádají jméno, adresu ordinace a telefonní číslo dětského lékaře, který se bude o novorozené děťátko starat po návratu domů.

Z toho důvodu je nutné si pediatra zvolit dopředu a dohodnout se s ním na péči o dítě. Dále je vhodné vědět, zda na první návštěvu s novorozencem je nutné přijít k němu do ordinace, nebo navštěvuje novorozence doma (návštěvy doma jsou spíše výjimkou než pravidlem).

Je třeba si dát pozor, abyste na první návštěvu nepřišli během běžných ordinační hodin, když je v čekárně mnoho nemocných lidí. Nejlepší je se na návštěvě domluvit telefonicky nebo přijít během hodin poradny.

Odhlášení rodičovského příspěvku

Odhlásit rodičovský příspěvek je nutno učinit na úřadu práce a to tehdy, pokud maminka přechází z rodičovské dovolené rovnou na mateřskou dovolenou (řetězové porody).

Nahlásit přechod na mateřskou u zdravotní pojišťovny

Pokud je žena zaměstnaná, provede to za ni zaměstnavatel.